spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
вторник, 4 октомври 2022 г.
9.6 C
София

„Булгаргаз“ се закани да спре доставките към „Топлофикация София“

Избрано

Със заповед на председателя на КЕВР Станислав Тодоров енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация София“.

Проверката е назначена след получено писмо на „Булгаргаз“ ЕАД за просрочените задължения на топлофикационното дружество по договор за доставка на природен газ, които към 18.07.2022 г. са в размер на 328 228 561 лв.

„Размерът на този непогасен дълг на най-големия потребител на природен газ в страната, натрупан основно в периода януари-юли 2022 г., поставя газовото дружество в тежка финансова ситуация и застрашава енергийната сигурност на страната и стратегическите проекти, свързани с либерализацията на търговията с природен газ и диверсификацията на маршрутите и източниците“, се посочва в писмото на „Булгаргаз“.

Освен погасяване на дълговете „Топлофикация София“ трябва да осигури необходимия паричен ресурс за заплащане и на текущото си потребление през предстоящия отоплителен сезон, в случай че ще продължи договорните си отношения с „Булгаргаз“, свързани с доставка на природен газ, се казва още в писмото.

„Булгаргаз“ настоява за незабавни мерки на държавно ниво за погасяване на задълженията на „Топлофикация София“.

„Ако просрочените задължения не бъдат заплатени в срок до 20.08.2022 г. „Булгаргаз“ възнамерява да прекрати от 1.09.2022 г. договора за доставка на природен газ, за да може да се гарантират доставките за останалите клиенти“.

Общественият доставчик обявява, че няма да планира доставка на заявените от „Топлофикация София количества за септември и ще предприеме действия за събиране на вземанията си по съдебен ред, включително и обезпечителни мерки.

Анализът на приходите и разходите на дружество, който Комисията предстои да извърши в хода на проверката, ще установи причините за високата задлъжнялост на „Топлофикация София към „Булгаргаз“ през изминалия ценови период 1.07.2021 г.- 30.06.2022 г.

За да бъде изяснен високият темп на нарастване на задълженията на „Топлофикация София“ през първото полугодие на 2022 г., Комисията ще изиска от дружеството цялата документация и ще извърши пълен анализ на паричните потоци за периода 1.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

По отношение на приходите ще бъдат проверени постъпленията на дружеството от продажба на високоефективна електрическа енергия на свободен пазар, приходи от продажба на топлинна енергия, както и получените премии от „Фонд сигурност на електроенергийната система“.

Ще бъде извършен и анализ на разходите на дружеството по месеци – за въглеродни емисии, горива, ремонти, материали, възнаграждения.

Същевременно, на база на утвърдените нови цени на топлинна и електрическа енергия, Комисията ще изготви анализ по прогнозни данни на паричните потоци на дружеството за периода 1.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

В новата утвърдена цена на високоефективната електрическата енергия на „Топлофикация София“ от 1.07.2022 г. е включен и дефицитът, който дружеството формира от разходи за природен газ и емисии за изминалия ценови период, посочват от КЕВР. Това би трябвало да позволи на „Топлофикация София“ да покрива миналогодишните и текущите си задължения, включително и по договора за доставка с „Булгаргаз“ЕАД.

Проверката на КЕВР ще приключи до 5.08.2022 г.

Последни новини