- Реклама -

[the_ad_group id="8212"]

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
21.8 C
София
четвъртък, 21 септември 2023 г.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Категории:

Забраняват телефонния тормоз на събирачи на дългове

Проектозакон, с който дейността на колекторските фирми се поставя под контрол, внесе премиерът Кирил Петков. С него се изменя Законът за събиране на вземания по потребителските фирми и въвежда редица забрани за събирачите на дългове.

„Тези дружества за събиране на вземания притесняват близки, роднини на гражданите, които считат за длъжници, злепоставят ги на работните им места и в домовете им, пред колегите и пред съседите им, включително и чрез разпространяване на различен тип информация в публичното пространство. Безспорно в тези трудни времена на пандемия и увеличаваща се инфлация чрез поскъпване на хранителните стоки и битовите сметки на гражданите голяма част от българските домакинства може да бъдат засегнати от тази дейност, което налага тя да бъде законово регламентирана“, пише в мотивите си Петков.

Проектът забранява на дружествата за събиране на вземания да начисляват върху главницата всякакви други такси и разноски освен законната лихва.

Сега дори осъждан за тежко престъпление може да събира вземания. Това също се забранява. Забранява се на физически лица да събират задължения. Забранява се на осъждани лица да притежават, да ръководят или да са в трудови правоотношения с колекторски фирми.

Вземания от потребители ще могат да вземат само дружества, вписани в единен регистър към министъра на икономиката и индустрията. Контролът върху тях ще извършват Комисията за защита на потребителите.

Въвеждат се изисквания за регистрацията на дружествата за събиране на вземания – капитал от 500 000 лв. и сключена застраховка „Професионална отговорност“.

Забранява се на дружествата за събиране на вземания да използват методи като тормоз, принуда, заплахи, обиди или физическо насилие, за да принуждават длъжниците да изплащат задълженията си. Забранява се на колекторите да притесняват гражданите на работните им места и в дома им, да ги дискредитират пред колегите и работодателя им, да поставят съобщения за дълга на обществени места. Когато търсят длъжника, ще имат право да го правят само писмено или по телефон, и то не по-често от интервал от 2 работни дни. Забранява се звъненето през почивните дни и между 20:00 и 7:00 часа. Същите забрани се предвижда да важат и за първоначалните кредитори.

При три последователни нарушения на правилата за събиране на вземания в рамките на една година регистрацията на колекторската фирма ще се заличава.

Ако потребителят смята, че не е длъжник, ще може да прекрати извънсъдебното събиране от купувач на вземането, като оспори задължението си. За него е предвидена и възможност да се обърне към орган за алтернативно разрешаване на спора.

Първоначалният кредитор ще е длъжен да уведоми длъжника за прехвърлянето на вземането му на дружество за събиране на вземания. Уведомлението трябва да съдържа данни за размера на вземането, неговото основание, кога е настъпила изискуемостта, какви суми са изплатени до момента и коя е фирмата, на която е прехвърлено вземането. Той ще е длъжен да даде възможност на длъжника доброволно да изпълни задължението в 14 дневен срок, като посочи банкова сметка или друг начин за плащане. Той ще бъде длъжен при писмено искане от потребителя да му предаде копия от документите, които установяват и са във връзка с вземането.

С предложените законови изменения се въвеждат правила и за управлението и обслужването на вземания, когато те не са директно прехвърлени, а колекторската фирма събира дълга от името на първоначалния кредитор. Фирмите, управляващи дългове, ще трябва да отговарят на определени изисквания и да са вписани в единния регистър на дружествата за събиране на вземания. За тях ще важат същите правила за начина, по който могат да търсят длъжника, както и забраните да притесняват негови близки, колеги, да поставят информация за дълга на обществени места и по местоработата му, да му звънят късно вечер или през почивните дни.

Дружеството за събиране на вземания, която системно нарушава правилата, ще бъде заличавана от регистъра, като с това осъществяването на дейност по събиране на вземания ще бъде прекратена.

За нарушения, извършени от колекторски фирми при събиране на вземания се предвиждат санкции в размер от 10 000 до 50 000 лв.

„Предложените законодателни промени целят да поставят правила и ограничения в работата на дружествата за събиране на вземания, така че да гарантират прозрачна и добросъвестна работа, като се постига баланс между възможностите на кредиторите да търсят вземанията си по законен, регулиран начин и категорична защита на човешките права и достойнство на потребителите“, пише премиерът Петков в доклада си до МС.

От приложното поле на закона са изключени нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители, извършващи подпомагащи дейности, подобни на дейностите по обслужване на вземания.

Източник: OFFNews

Снимка: БТА, архив

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини