- Реклама -

- Реклама -

2.7 C
София
неделя, 3 декември 2023 г.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Заплатите скочиха с 12,3% за година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6,1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 15,1%, „Образование“ – с 14,6%, и „Добивна промишленост“ – със 7.4%. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3,4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0,5%.

Средната брутна работна в страната за четвъртото тримесечие е 1612 лв, показват данни на Националния статистически институт. За година размерът на средното
възнаграждение е нараснал с 12,3%.

Спрямо края на 2020 г. най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 18,9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18,8%.

Средната брутна заплата е нараснала с 6,1% спрямо периода – юли-септември.

В кои сектори получават най-високи възнаграждения:

Секторът „създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ е с най-висок среден размер на брутната заплата през декември
– 4028 лв., следват „финансови и застрахователни дейности“ с 2602 лв. и „професионални дейности и научни изследвания с 2288 лв.

И в кои най-ниски

Най-ниско е възнаграждението в сектор „хотелиерство и ресторантьорство“ – 991
лв., следвано от сектор „селско, горско и рибно стопанство“ – 1113 лв. и в „други
дейности“ 1128 лв.

Динамика на пазара на труда

Броят на заетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 37,2 хиляди и достигат 2,27 млн. души, спрямо летните месеци броят им обаче е намалял с 16,2 хил. души, което е се обяснява със сезонната характеристика на пазара на труда у нас.

Най-голямо увеличение на наетите спрямо последното тримесечие на 2020 г. се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9,6 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8,8 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8,0 хил., а най-голямо намаление – в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – с 1,9 хил., и в „Добивна промишленост“ – с 1,6 хиляди.

В процентно изражение през периода октомври-декември спрямо година по-рано увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10,1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9,4%, и в „Хуманно здравеопазване и
социална работа“ – с 5,7%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна
промишленост“ – със 7,6%.

 

Източник: БТВ

снимка: iStock

- Реклама -

Последни новини

- Реклама -