- Реклама -

- Реклама -

събота, 28 януари 2023 г.
-0.8 C
София

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Нищят в парламента мегаскандала NEXO, обмислят създаване на специална комисия


Депутатите да обсъдят проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и свързаните с нея компании, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии в България, предвижда седмичната проектопрограмата, публикувана на интернет страницата на парламента.

Вносители на проекторешението са Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

В проектопрограмата е и първо гласуване на законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането, както и първо четене на промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Очаква се народните представители да гласуват на второ четене изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Проектопрограмата включва и проекторешение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на „Международен панаир Пловдив“ АД от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам.

Депутатите се очаква да обсъдят законопроект за ратифициране на Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции.

В проектопрограмата са и проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, внесен от Стоян Михалев („Демократична България“) и група народни представители, както и проект на решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид, внесено от Екатерина Захариева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Очаква се народните представители да изслушат служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев във връзка с кризата с лекарства в България и нейното разрешаване.

За четвъртък е предвидено първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите. В проектопрограмата е второ четене на промени в Закона за хората с увреждания, в Закона за кадастъра и имотния регистър и в Закона за пазарите на финансови инструменти.

Очаква се депутатите да обсъдят на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията. В проектопрограмата е и първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронното управление и второ четене на промени в Гражданския процесуален кодекс.

На първо гласуване депутатите се очаква да обсъдят законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, както и законопроект за несъстоятелност на физическите лица.

В проектопрограмата за петък е второ гласуване на промени в Закона за лечебните заведения. Предвижда се народните представители да разгледат законопроект за ратифициране на Споразумението за придобиване и взаимно обслужване (BGR-USA-02) между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати.

Проектопрограмата включва първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата и на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Очаква се на първо четене народните представители да разгледат законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, включващ разисквания на питане от народните представители от „Продължаваме Промяната“ Иван Манев и Иван Христанов към служебния министър на околната среда и водите  относно премахване на 9000 тона незаконни отпадъци в град Плевен, както и отговори на въпроси и питания.

Източник: БТА

- Реклама -

Последни новини