- Реклама -

- Реклама -

петък, 27 януари 2023 г.
-0.8 C
София

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Категории:

ПП „България на труда и разума“: Пътят напред е извън ЕС и НАТО

БТР цели да повиши стандарта на живот на всички български граждани чрез пълна заетост, ценова стабилност и реално общо производство, осигуряващо основните материални и духовни потребности. Хората, които работят и произвеждат всичките стоки и услуги в икономиката ни, трябва да разполагат с първокласно здравеопазване, образование, социални грижи и други обществени услуги, както и да бъдат добре платени и обезпечени с всичко необходимо за достоен и горд живот в Родината ни.

За своето икономическо развитие България няма да се нуждае от чужди заеми или инвестиции. Съвременната национална валута (парите) не е нищо повече от един издаван и контролиран от държавата данъчен кредит; с други думи, тя е обществен монопол. Зад парите на една нация стоят вярата в правителството, трудът и разумът на гражданите, както земята и природните ресурси, с които тя разполага.

Хората, земята и ресурсите на България са едни от най-добрите в света.

Как да превърнем България в държава на труда и разума

 1. Пряко участие на гражданите при взимане на решения, свързани със стратегически въпроси от национално значение, чрез национални референдуми, защитени с блокчейн технология.
 2. Преглед и привеждане на законодателството в съответствие с интересите на българския народ. Промяна/отмяна на всички лобистки и противоречащи си законови актове.

Пълна ревизия на „Прехода“. Съдебно преследване, водещо до ефективни присъди на всички политици и съучастниците им, за които се докаже, че са ограбили национално богатство.

Реорганизация на службите за сигурност, прокуратурата и съдебната система, за да се създадат реални условия за предотвратяване на корупцията и злоупотреба с власт, както и за гарантиране реда и спокойствието на всички български граждани.

 1. Незабавно премахване на 24-годишната концесия върху българския лев – задушаващия ни валутен борд, който фактически превърна Европейската централна банка в издател на националната ни валута. Българският лев ще е монополно издаван и контролиран от държавата при плаващ курс, както са валутите на всички суверенни държави в света днес.
 2. БНБ ще стане клон на правителството, солидарно носеща политическата отговорност пред избирателите и поддържаща основен лихвен процент постоянно равен на нула (политика на ниски лихви). Това ще намали общото ценово равнище в икономиката, ще отстрани непроизводствените икономически ренти и в същото време ще насърчи труда и инвестициите в производството. БНБ ще наложи строг контрол върху дейността на търговските банки, които няма да имат право да вършат нищо друго, освен издаването на 2–3 вида кредити, и то деноминирани единствено в левове, без да имат право да приемат финансови активи като обезпечение по кредитите. Банкерите ще носят лична наказателна отговорност за издадените кредити. Това не ще позволи източване на банките, както стана през 1990–96 г. и срина българския лев на международните валутни пазари.

Министерството на финансите ще спре завинаги издаването на държавни ценни книжа („взимането на заеми“), тъй като е ненужно в съвременната парична система.

 1. С цел недопускане на инфлация или дефлация стойността на лева ще бъде вързана за българския труд. Това ще стане чрез фиксираната заплата, плащана от постоянна, държавна програма за гарантирана заетост, която ще изпълни на практика и чл. 16 от Конституцията – „Трудът се гарантира и защитава от закона“.

Всеки, който търси и не намира работа в останалата част от икономиката, ще може винаги да се труди продуктивно в обществения сектор по програмата, и то там, където живее, при достойна, фиксирана заплата, вървяща със стандартния социален пакет (платен годишен отпуск, болнични и т.н.) и при добри условия на труд. Заплатата по тази програма автоматично ще се превърне в минималната за страната, поставяща основата на икономиката и стандарта на живот в България.

Зад всеки лев ще стоят реалните активи, произведени с български труд и разум.

 1. Ренационализация на естествените държавни монополи и структуроопределящите отрасли в икономиката; премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум за физически и юридически лица; премахване на всички вредни преки и косвени данъци – например ДДС ще е нула. Ще облагаме с данъци вредните дейности, не полезните! Възможно е, защото българската държава ще е монополният създател на лева.

Най-ниският доход в България, плащан от постоянната държавна програма за гарантирана заетост, ще е пропорционално вързан за най-високия доход, както и за заплатите на народните представители, президент, министри, съдии.

Ще забраним със закон дейността на фирми с офшорна регистрация в България, както и финансираните отвън НПО-та.

 1. Най-ценното на една нация са децата. Те са нейното бъдеще. Българските деца и майки ще имат специален статут в държавата. Всички млади семейства ще имат достъп до безлихвен жилищен кредит; двегодишен платен отпуск по майчинство, безплатни детски ясли и градина, както и адекватни детски надбавки за всяко дете.
 2. Държавно гарантирано здравно осигуряване и здравеопазване, и безплатно образование. Инвестиции в науката, изкуствата и културата, възобновяемата енергия, опазването на българската природа; активно включване на академичния научен потенциал на българските университети и БАН в развитието на науката, образованието, икономиката, анализите и в цялостния живот на България; достоен доход за пенсионерите и хората с увреждания.

Пенсионирането ще става на 55 години за жените и 60 години за мъжете при 30 години трудов стаж, като за някои професии пенсионирането ще е възможно и по-рано.

 1. Подобно на съдебната система (частните съдебни изпълнители например ще бъдат забранени със закон), армията и полицията, природните ресурси и енергията ще са естествен държавен монопол, а селското стопанство ще има специалната закрила и подкрепа на държавата. Ще преразгледаме и всички действащи концесионни договори.
 2. Осигурена от държавата конкурентна среда за частния бизнес без монополи и картели. Намаляване административната тежест на малкия и среден бизнес. Връщане на принципа на мълчаливото съгласие в Административнопроцесуалния кодекс. Мълчаливото съгласие е инструментът, чрез който най-лесно се игнорира бездействието на администрацията и рязко се намалява административната тежест. Редуциране броя на регулаторните режими, като част от тях могат да минат към браншовите организации. Преразглеждане на специфичните изисквания към малките обекти за търговия и услуги, както и изискванията за материално-техническа база и персонал.
 3. Отмяна на чл. 9 ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, според която референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация.

Провеждане на национални референдуми за напускане на НАТО и ЕС.

Напускайки ЕС и НАТО, България ще провежда независима икономическа и външна политика на базата на двустранните отношения и взаимоизгодното сътрудничество с всички желаещи държави.

Провеждане на национален референдум за кандидатстване на България за членство в БРИКС.

Принципът на външната ни политика ще бъде: Уважавай себе си, за да те уважават и другите.

 1. Връщане на предмета „Начално военно обучение“ в горните класове на средното образование. Задължителна 6-месечна наборна служба за всички здрави мъже при завършване на средното образование.

Финансово независимата и работеща с пълен капацитет българска икономика ще позволи поддържането на боеспособна наборна армия, която да защитава националния ни суверенитет.

 1. Отстраняване на парите от политическия процес. Това ще стане чрез забрана на частното финансиране на изборните кампании. Държавата ще осигурява равни възможности за представяне на политическите идеи и предизборни програми пред избирателите.

- Реклама -

Последни новини