- Реклама -

- Реклама -

3.6 C
София
вторник, 5 декември 2023 г.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Категории:

Специализираната прокуратура иска да участва в обсъждането на законодателни промени

Административният ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова изпрати отворено писмо до министъра на правосъдието и до Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-oто Народно събрание, с което изявява желание и готовност за участие в работни групи за обсъждане на законодателни промени.

Публикуваме целия текст на писмото:

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Уважаема госпожо министър на правосъдието,

Съгласно разпоредбата на чл. 411а от Наказателно-процесуалния кодекс на Република България от 01.01.2012 г. законодателят възлага на Специализираната прокуратура борбата с най-тежката престъпност – престъпленията против Републиката;  организираната престъпност; тежки престъпления, извършени от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група и корупционни престъпления, извършени от длъжностни лица, заемащи висша публична длъжност.

В качеството ми на административен ръководител на Специализираната прокуратура, на основание чл. 140, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт, имам задължението да изготвя ежегоден доклад за дейността на Специализираната прокуратура. В тази връзка всяка година се извършва анализ на следователската, прокурорската и съдебната практика по делата, които са от компетентността на Специализираната прокуратура. Именно с оглед реализирането на тази функция осъществявам непрекъснат анализ на нормативната уредба, съдебната практика по наказателни дела и на проблемите, възникващи в хода на разследването и правоприлагането.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове изразявам желание и готовност представители на Специализираната прокуратура да вземат участие в обществените консултации в процеса по изработване на проект на нормативен акт относно предложения за законодателни изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс, както и в обсъжданията по приемането на законопроектите.

Смятам, че Специализираната прокуратура ще допринесе за спазване на принципите при изработването на законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ, НПК и НК, а именно на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Специализираната прокуратура ще даде гледната точна на практикуващите юристи в областта на наказателното право и процес и ще допринесе за изработването на качествено законодателство в тази област.

Източник: ПРБ

снимка: ПРБ

- Реклама -

Последни новини

- Реклама -