19.2 C
София
понеделник, 15 юли 2024 г.

Учени събират документи за българските земи

Той представи проекта „Документи от Архива на Вселенската патриаршия – извор на демографското развитие на българските земи през Възраждането (2022-2025)”, финансиран по “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.” на Фонд “Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката.

Работата по него ще е свързана с набавянето, каталогизирането, разписването, превода, анализа и систематизираното представяне на служебната кореспонденция, свързана с демографската история на българските земи през Възраждането, която се съхранява в Архива на Вселенската патриаршия – Истанбул. В рамките на проекта набавеният изворов материал ще бъде приведен от ръкописен в печатен вид и ще бъде преведен от гръцки на български език. Ще бъде извършено и обобщение и анализ на получените резултати, за да се определи мястото и значението на този тип извори за единния национален архив от базови данни по историческа демография на българските земи през Възраждането.

Различните дейности, които ще се извършват по проекта, ще се застъпват и това ще позволи в рамките на технологичния диапазон от три години, който ни е отпуснат, да можем да представим на родната публика интересни документи, поясни той. В проекта участват специалисти в различни направления, което ще позволи бързата и паралелна работа.

Разкриването на закономерностите в развитието на демографския процес през отминалите епохи и изясняването им, може да позволи на управляващите в момента да си направят изводи за проблемите, които съществуват сега, за изясняване на първоосновата им, както и да им даде възможност да начертаят задачи за тяхното разрешаване, отбеляза още проф. Щерионов.

Събраните данни ще позволят и да се създаде нова представа за определен тип процеси, за които досега не знаехме, допълни той. Освен това създаването на една база данни по историческа демография за този период, ще позволи до тези документи достъп да имат не само нашите учени, но и чуждите специалисти, посочи ученият. Професорът представи и предишната работа по темата, която е започнала още през 80-те години на миналия век и е продължила през 2008 и 2009 г., когато той и доц. Венцислав Мучинов за първи път влизат в Библиотеката и Архива на Вселенската патриаршия.

Периодът след 2009 г. бе свързан с криза както и в областта на финансите, така и с преструктуриране на БАН, което не ни позволи веднага да продължим осъществяването на този проект. През лятото на миналата година с усилията на всички членове на екипа подготвихме проекта и кандидатствахме за финансиране, разказа още той за осъществяването на идеята си.

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини