5 C
София
сряда, 21 февруари 2024 г.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Акция за проверки по дела в Софийската прокуратура заради Нотариуса

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов заедно с екип от прокурори влязоха в сградата на Софийската районна прокуратура (СРП), за да започнат проверки по дела.

Снимка: БТА

„Аз твърдя, че има много достойни магистрати, прокурори, съдии и следователи, но дори и пет, десет дела да са изтъргувани в някой клуб под влиянието на някой лобист, това означава, че има огромен проблем и се търгува със справедливост“, каза Сарафов пред журналисти.

Той обяви, че има своите критики и към Софийска градска прокуратура.

„В съвещанията, които сме провеждали съм искал от тях по-бърза и динамична работа по делото. За съжаление обвинението, което знаех, че колегите от Софийска градска прокуратура, закъсня. Иначе се подготвяше обвинение на въпросния Мартин Божанов – Нотариуса“, подчерта Сарафов.

Неприемливи практики

От прокуратурата съобщиха, че проверката е във връзка с „констатирани неприемливи практики за разпределение на делата в създаден в СРП отдел „Специализиран“, както и множество изнесени данни в публичното пространство, отразяващи негативно дейността на Районна прокуратура-София“. Ревизията трябва да установи как и на какво основание са разпределяни определени дела на прокурори от отдел „Специализиран“, как са сформирани екипите по тях и дали това е извършвано в съответствие с действащите към онзи момент вътрешни правила в Прокуратурата на Република България и с принципа на случайния подбор съгласно чл. 9 от ЗСВ, допълниха от държавното обвинение.

Ще се проверява срочността и ритмичността на разследванията, причини за забавяне и основания за удължаване на срокове, мотивираността на постановените актове, взетите мерки за процесуална принуда по отношение на обвиняеми лица и др. Анализът ще обхване неприключилите, прекратените и спрените досъдебни производства, както и преписките, по които са постановени откази да се образуват наказателни производства, допълниха от прокуратурата. Особено внимание ще се обърне на тези дела, по които не е осъществен съдебен контрол, както и дали е било налично основание да се сезира горестоящата прокуратура за упражняване на правомощията съгласно НПК. При констатирани данни за извършени престъпления от магистрати, същите незабавно ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура. При установяване на основания за налагане на дисциплинарни наказания на прокурори незабавно ще бъде уведомяван и.ф. главен прокурор с оглед търсене на дисциплинарна отговорност за допуснатите нарушения, допълниха от държавното обвинение.

При установяване на основания за упражняване на служебен контрол по прокурорски актове те ще бъдат изпращани към съответната прокуратура. Проверката има за цел въвеждане на точно и еднакво прилагане на законите и e с цел актуална информация за работата по преписки и досъдебни производства на СРП. Констатациите от инспекцията ще послужат за обосноваване на организационни мерки и предложения за подобряване на работата по дела, посочиха от обвинението.

пропуски

Във връзка с констатирани сериозни пропуски в работата на административния ръководител на СРП още в началото на м. август 2023 г. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов призова прокурор Зартова да освободи заеманата длъжност. На основание извършена проверка в СРП в началото на м. октомври 2023 г. ръководството на ПРБ предложи на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет образуването на дисциплинарна проверка спрямо административния ръководител на РП-София, добавиха от прокуратурата.

Преди дни от държавното обвинение съобщиха, че за периода от 2004 г. до момента във връзка с Мартин Божанов има 25 преписки и досъдебни производства.

По-голямата част от тях са водени в Софийска районна прокуратура и са във връзка с евентуално извършвани от Божанов измами с недвижими имоти и други. Главният прокурор назначи проверка на всички актове, свързани с Божанов, с оглед установяване законосъобразността на действията на наблюдаващите магистрати.

Последни новини

- Реклама -