13.5 C
София
вторник, 27 февруари 2024 г.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Категории:

„Еволюция на суверенитета в условия на Четвъртата индустриална революция”

Асоциация на младите учени организира представянето на научна монография „Еволюция на суверенитета в условия на Четвъртата индустриална революция” с автор д-р Вероника Преждарова.

За научната монография

Научното изследване, представено в настоящата книга, е реализирано с цел да се установи динамиката в еволюцията на суверенитета от възникването му до утвърждаването на Четвъртата индустриална революция. Генезисът на суверенитета в условия на Четвърта индустриална революция е изследван в контекста на България като част от Европейския съюз и Русия, като бивши членове на Съюза за икономическа взаимопомощ (СИВ). На база на изследването на двете държави се извежда качествен измерител на степента на внедряване на цифровия суверенитет, който може да бъде приложен за страните, които понастоящем са членове на ЕС, но са били членове на СИВ.

При приложението на цифровия суверенитет са изведени индикатори, които метафорично са наречени „цифров меч” и „цифров щит” и с тяхна помощ се установяват политическите режими в изследваните държави.

На основата на реализираното изследване е направена прогноза за следващ пети цикъл на капитализма, който може да послужи за съставяне на стратегически планове за следващото десетилетие при установяване на Петата индустриална революция.

Вероника Преждарова завършва Университет за национално и световно стопанство с бакалавърска степен по „Политическа икономия” през 2014 г. Магистърската ѝ степен е „Политическа икономия на креативната икономика”, получена през 2015 г. в Университет за национално и световно стопанство. През 2023 г. защитава докторска дисертация по „Политически науки“ в катедра „Политически науки и национална сигурност” на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Преждарова е автор на над двадесет научни статии по политология, философия и икономика.

Представянето ще бъде на 06.12.2023 г. в 18:30 ч. в Национален студентски дом, Камерна зала „Академик”, партерен етаж.

Последни новини

- Реклама -