14.2 C
София
събота, 13 април 2024 г.

- Реклама -

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Гласувано и на второ четене! Ще има 4 нови степени на квалификация


Степените на професионална квалификация, придобивани по Закона за професионалното образование и обучение са първа, втора, трета и четвърта. Това решиха депутатите, които приеха промени в закона с гласуване и на второ четене.

Хората, придобили по-високата степен на професионална квалификация, може да извършат трудови дейности, изискващи професионални знания, умения и компетентности за по-ниската степен. Народните представители гласуваха в срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката да утвърди нов Списък на професиите за професионално образование и обучение. Народното събрание прие обучението по професиите от списъка, който ще изготви министърът на образованието и науката в училищното професионално образование и обучение, да започва от учебната 2026-2027 г. за учениците, които в тази учебна година постъпват в осми клас.

Заложено е организациите на работодателите да изготвят предложения за включване на нови професии, заличаване и изменение на съществуващи професии в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и да участват в неговото разработване, съгласуване и актуализиране.

Парламентът записа професионалното обучение да осигурява придобиването на квалификация по професия, по част от професия, актуализирането или надграждането ѝ с по-висока степен на професионална квалификация, с оглед улесняване на придобиване на квалификация по професията и достъпа до пазара на труда. Професионалното обучение включва начално професионално обучение – придобиване на първоначална квалификация по професия, по част от професия или достигане на отделни единици резултати от ученето и продължаващо професионално обучение.

Последни новини

- Реклама -