15.8 C
София
сряда, 29 май 2024 г.

НСИ посочи колко е средната работна заплата за месец март

Според данните на НСИ средната работна заплата за месец март е 2300 лева

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари – 2 139 лв., и за март – 2 300 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 32.2 хил., или с 1.4%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.1%, в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – с 5.3%, и в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с по 0.6% е регистрирано при дейностите „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Икономисти: Никой не е влязъл в еврозоната със заплата под 500 евро

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12.8 хил. или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 12.1 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.2 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.0 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 11.4 хил. и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 6.7%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.9%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари – 2 139 лв., и за март – 2 300 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2 198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Други дейности“ – с 16.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.0%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 24.4%, „Операции с недвижими имоти“ – с 21.5% и в „Строителство“ – с 20.7%.

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img