15 C
София
вторник, 21 май 2024 г.

Пенсиите скочили със 105 лева средно за година

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за една година нараства със 105 лева, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Институцията всеки месец предоставя информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

За месец януари 2024 г. общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 952,5 млн. лв. Това представлява 7,4 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 116,8 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи възлизат на 1 899,2 млн. лв. или 7,8 % от заложените в плана за годината. Разходите са с 285,1 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г., информираха от НОИ.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 1 684,6 млн. лв., което е 7,8 % изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за януари са със 196,7 млн. лв. или с 13,2 % повече спрямо първия месец на 2023 г., обясниха от осигурителния институт.

Броят на пенсионерите към януари 2024 г. е 2 039 218, или с 8 083 (0,4 %) повече спрямо първия месец на м.г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за януари 2024 г. е 825,94 лв. В сравнение със същия месец на 2023 г. средният размер е по-висок с 93,42 лв. (12,8 %). Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за януари т.г. е 908,80 лв., по-висок със 105,02 лв. (13,1 %) в сравнение с януари 2023 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които за месец януари са в размер на 198,4 млн. лв. или 7,8 % изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за този месец са с 86,0 млн. лв. повече спрямо януари 2023 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за месец януари е 964,9 млн. лв., посочиха още от НОИ.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд за месец януари са в размер на 5,3 млн. лв., което представлява 4,4 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,5 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд за януари са в размер на 7,9 млн. лв., което представлява 7,5 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1,1 млн. лв. повече в сравнение с януари 2023 г.

Отчетените приходи за месец януари във Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ са в размер на 761,5 хил. лв., което е 30,5 % изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 175,7 хил. лв. по-малко в сравнение с януари 2023 г. Общо отчетените разходи за януари са в размер на 219,1 хил. лв., което представлява 4,6 % изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 185,7 хил. лв. повече в сравнение с януари 2023 г.

От НОИ обявиха, че нова система на института ще позволи използването на Електронно осигурително досие за пенсия. В него по нов начин ще бъдат представени някои от съществуващите и към момента на сайта на ведомството справки за осигурените лица във връзка с пенсионните им права (за осигурителен стаж и доход), както и справки в услуга на пенсионерите (за издадени пенсионни разпореждания и актуално състояние).

Източник: БТА

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img