Тарифа за политическа реклама във връзка с провеждането на парламентарни избори, насрочени за 02.04.2023 г.