14.8 C
София
четвъртък, 30 май 2024 г.

За втори шанс на матурата ще се плаща

За явяване втори път на матура за повишаване на оценката, нужна за кандидатстване в университет, ще се заплаща такса. Това предвижда проектът за промени в наредбата за оценяването, предложен от МОН.

Поправките се налагат заради втория шанс на матурите, който дадоха депутатите с приемането на промени в закона за висшето образование. С тях се разреши зрелостниците, които не харесват оценката си от задължителната матура – по български език и литература или по предмет по избор, да имат право да се явят втори път на държавен зрелостен изпит по същия предмет.

По-конкретно предложените от МОН промени предвиждат „зрелостниците, както и лицата, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище ще могат по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка“. Изпитът ще може да се държи еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на следващата учебна година. Резултатът от него няма да променя резултата от матурата в дипломата за средно образование – той ще се вписва в отделно удостоверение, което ще се представя при кандидатстване в даден университет. Висшите училища ще използват в балообразуването този резултат, ако той е по-благоприятен от първата матура.

За явяване втори път на матура за повишаване на оценката ще трябва да се заплаща такса. В проекта е записано, че размерът ѝ ще е съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. В нея все още обаче няма размер на такса за този вид допълнително явяване на матура, която вероятно предстои да бъде добавена. Единствената такса за изпит, която в момента фигурира във въпросната тарифа, е за изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение, която е 30 лв.

Кандидатите втори път да се явят на матура, завършили през учебната 2022/23 г., трябва да подадат заявление за явяване на изпит между 24 и 26 април т. г. След това те ще получават и служебна бележка за допускане до изпита. За учениците, които т. г. ще държат матура, ще има възможност да поправят оценката си, ако желаят, на сесията през август-септември т. г.

Източник: „Сега“

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Последни новини

- Реклама -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img